C-SaCzech Příklad použití příkazu BAR

Zde je několik příkladů použití příkazu BAR.

Vypsání lišty tak, jak byla defaultně nastavena při kompilaci C-SaCzech (u mě krátká jména tupů kódování, whichcode se připíše, lišta s nabídkou kódování se vypíše vždy):

<!--BAR-->
Anglická verze se vypíše příkazem:
<!--BAR E-->
A nyní, pokud si chcete vypsat speciální tvar lišty.
Následující příklad vypíše vždy českou lištu bez nabídky whichcode:
<!--BAR CZ NOWHICH-->
Nyní vypsat dlouhé názvy kódů, bez whichcode:
<!--BAR LONG NOWHICH-->
Nyní vypsat krátké názvy kódů, oddělovač mezi názvy bude pomlčka:
<!--BAR SHORT SEP=- -->
Důležité je, že jakýkoli parametr udaný u BAR, popř. BARDEF platí i pro všechny následující lišty na dané stránce. V minulém příkazu byl nastaven oddělovač na pomlčku. Následující lišta tedy bude mít jako oddělovač také pomlčku a také bude obsahovat pouze trojpísmenné zkratky názvů kódů.
<!--BAR WHICH-->
Této vlastnosti se dá využít například tak, že pomocí BARDEF předefinujeme tvar lišty, vypisované na konci dokumentu. Pokud chceme odstranit veškeré změny, je možno použít volbu DEFAULT, příkaz tedy bude vypadat takto:
<!--BAR DEFAULT-->

Snad toto miniinformatorium stačilo k získání hrubé představy, jak se to používá. Při problémech můžete samozřejmě vždy kontaktovat autora.
ZPET Zpět k Návodu
ZPET Zpět k Seznamu příkazů

Tato stránka je součástí dokumentace programu C-SaCzech.