C-SaCzech Seznam příkazů rozpoznávaných v C-SaCzech

Každý příkaz pro C-SaCzech je uzavřen do komentáře mezi <!-- a -->, tedy např.
<!--BAR E LONG-->
Pro milovníky patologických případů:

A nyní seznam:

MYCHARSET
BAR - volby
PART - volby
NOCODE
zbytek dokumentu nebude překódováván do cílového kódování; využití například v dokumentech v čistém ASCII (např. anglické) ke zrychlení překladu
CODE
zbytek dokumentu se opět bude kódovat; inverzní volba s NOCODE


ZPET Zpět

Tato stránka je součástí dokumentace programu C-SaCzech.