C-SaCzech Licence

Program je dodáván zcela bez záruk. Autor neručí za jakékoli škody, vzniklé jeho používáním.

C-SaCzech je freeware. Můžete jej tedy volně používat bez jakýchkoli dalších omezení, i na komerčních WWW serverech. Pokud se jej rozhodnete používat, zašlete jen prosím zprávu autorovi o tom kde a ke kódování jakých dokumentů C-SaCzech používáte (např. osobní stránky, časopisy, vědecké stránky ...).

Kód i dokumentaci programu můžete libovolně modifikovat a přizpůsobovat za předpokladu, že dodržíte následující omezení:

  1. V dokumentaci a kódu zůstane zachována informace o původním autorovi a jeho autorských právech.
  2. Na stránce, nabízející volbu kódování (v původní distribuci generována skriptem whichcode), zůstane zachována informace o tom, že změna kódování je realizována programem C-SaCzech, a odkaz na domácí stránku programu (viz původní whichcode).


Zpět

Tato stránka je součástí dokumentace programu C-SaCzech.