C-SaCzech Distribuce

Standartní distribuce C-SaCzechu obsahuje tyto soubory:
   constant.c
   csaczech10.c
   cstools.h
   csawww.h
   makeit
   linkit
   nazvy
   whichcode.src
   whichcode.sl
   which.src

Jednotlivé soubory mají tento význam:

constant.c
Tento soubor obsahuje konstanty, které jsou určeny pro modifikaci. Tento soubor je měněn skriptem makeit při instalaci C-SaCzechu a nedoporučuji jej příliš předělávat. makeit předpokládá, že bude mít určitý formát a pokud byste tedy constant.c ručně změnili, výsledky by byly nepředvídatelné (pravděpodobně by potom zkompilovaný C-SaCzech nedělal to co má).
csaczech10.c
Vlastní kód C-SaCzechu. Pro úspěšnou kompilaci není třeba do kódu nijak zasahovat.
cstools.h
První z přiložených knihoven. Je napsána jako univerzální knihovna pro převod mezi různými typy kódování. Podporované typy jsou: ASCII, ISO-Latin-1, ISO-Latin-2, Windows, Kameníci, PC Latin 2, Macintosh.
csawww.h (dříve www.h)
Druhá z knihoven. Jsou zde definovány některé často používané funkce, např. pro porovnávání (strcaseinfix), nahrazování (subs), zpracování parametrů předaných skriptu (get_pparam, split_pparam, plus2space, hex2dec, x2c) a konečně pro komunikaci přes sockety (connect_server, read_data).
whichcode.src
Tento soubor slouží jako základ pro vytvoření spustitelného whichcode. Má jistý vnitřní formát, je vhodné (a, BTW, nutné) jej zachovat pokud budete něco měnit.
whichcode.sl
Slovenský překlad whichcode.src.
which.src
Identický s whichcode.src, ale u každého kódu je navíc příklad, takže lze vybírat kód podle toho, který se zobrazí správně; na druhou stranu, některé použité kódy obsahují znaky, chápané na některých OS a některými browsery jako speciální, mohou tedy někdy dělat psí kusy; pokud chcete používat tuto verzi, stačí ji přejmenovat na whichcode.src
makeit
Editací tohoto souboru a následným spuštěním se zkompiluje C-SaCzech, vytvoří se linky na zkompilovaný program, vytvoří se soubor whichcode, vytvoří se linky to__CHARSET__, to.
linkit
Umožňuje automaticky vytvořit sadu linků na toASCII aby se dalo používat příkazů PART. Jako parametr se dá název části, popř. ještě název souboru, který se má linkovat. Je měněn skriptem makeit, hlavně kvůli nastavení proměnné CGISUFFIX. Příklady užití:
./linkit eng
./linkit eng toKOI8-CS
./linkit moje toASCII.cgi
Výsledkem skriptu bude sada linek na soubor toASCII nebo zadaný s danou příponou. Tedy např. v prvním příkladě se vytvoří linky toASCII.eng, toKOI8-CS.eng ....
nazvy
Obsahuje podporované typy kódování a jejich aliasy. Nemusí být nutně aktuální (i když se o to samozrejmě budu snažit), pokud chcete naprosto jistě správné hodnoty, podívejte se do souboru cstools.h.


ZPET Zpět

Tato stránka je součástí dokumentace programu C-SaCzech.